Podmínky pro přijetí do programu TALENT

Dotazník uchazeče >

Uchazeči budou přijímáni do Programu TALENT prostřednictvím výběrového řízení.

Výběrové řízení má tři fáze:

1.fáze Zaslání jednotného dotazníku prostřednictvím emailu nebo poštou.

2.fáze Osobní pohovor před výběrovou komisí Concept4sport s absolvováním pohybového a psychologického testu.

3.fáze Lékařská vyšetření a administrace – uzavření smlouvy mezi Concept4sport a uchazečem (resp. zákonným zástupcem).

O výsledku výběrového řízení (postoupení uchazeče do druhé fáze výběrového řízení, přijetí či nepřijetí uchazeče do Programu TALENT) rozhoduje výběrová komise Concept4sport.

Na webových stránkách Concept4sport www.concept4sport.cz budou vždy zveřejněny všechny aktuální informace, povinné dokumenty potřebné k účasti ve výběrovém řízení a termíny průběhu jednotlivých fází výběrového řízení.

Fáze 1

První fáze výběru proběhne bez osobní přítomnosti uchazeče formou zaslání vyplněného dotazníku na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu: Concept 4 sport, o.p.s., Eva Horčičková, U Rybníka 12, Přerov, PSČ 750 02 do termínu uzávěrky první fáze výběrového řízení. Dotazník je k dispozici na internetových stránkách www.concept4sport.cz pod záložkou „Podmínky pro přijetí“.


Nepovinné přílohy
1) Vyšetření tělovýchovným lékařem, jehož součástí bude spiroergometrický test do maxima, kineziologické vyšetření a základní laboratoř.
2) ECHO srdce.
Pokud byl uchazeč v minulosti vyšetřen odborným lékařem, prosím zašlete výsledky vyšetření společně s dotazníkem. V první fázi výběrového řízení jsou tyto přílohy nepovinné.

Výběr uchazečů a zveřejnění výsledků.

O postupu uchazeče do druhé fáze výběrového řízení rozhodují společně minimálně tři členové výběrové komise Concept4sport na základě zaslaných podkladů ze strany uchazeče dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Výběrová komise přihlédne zejména ke zdravotímu stavu uchazeče, sportovní disciplíně a dosaženým sportovním výsledkům. Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat.

Výsledek první fáze výběrového řízení bude zveřejněn na internetových stránkách Concept4sport www.concept4sport.cz vždy do deseti pracovních dní po termínu uzávěrky první fáze výběrového řízení. Zde budou zároveň zveřejněny i podrobnosti druhé fáze výběrového řízení - místo konání, termín a časový harmonogram.

Povinností uchazeče je potvrdit svoji účast ve druhé fázi výběrového řízení nebo zaslat důvod své neúčasti do pěti dní od zveřejnění výsledku první fáze výběrového řízení na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Fáze 2

Druhá fáze výběrového řízení má tři části:

 • pohybová diagnostika a pohybový test
 • psychologický test
 • osobní pohovor 

Pokud uchazeč neabsolvuje všechny tři části druhé fáze výběrového řízení, bude z výběrového řízení vyřazen.


Pohybová diagnostika a pohybový test

 • praktická forma testu ve fitness zařízení (nutný sportovní oděv a obuv)
 • předpokládané délka testu: 45 minut

 

Psychologický test

 • písemná forma testu bez přítomnosti zákonného zástupce
 • předpokládaná délka testu: 60 minut

 

Osobní pohovor

 • pohovor před odbornou komisí
 • povinná účast uchazeče a zákonného zástupce. Mohou se zúčastnit i další zainteresované osoby. 
 • prostor na dotazy


Výběr uchazečů a zveřejnění výsledků.

O výsledku druhé fáze výběrového řízení rozhodují společně minimálně tři členové výběrové komise Concept4sport. Hlavním kritériem výběru budou výsledky jednotlivých testů s přihlédnutím k osobnímu pohovoru s uchazečem. Výběrová komise vyhodnotí všechny dostupné informace o uchazeči a rozhodne dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat.

Výsledek druhé fáze výběrového řízení bude zveřejněn na internetových stránkách Concept4sport www.concept4sport.cz do deseti pracovních dní po termínu druhé fáze výběrového řízení.

Fáze 3

Povinná lékařská vyšetření
3) Vyšetření tělovýchovným lékařem, jehož součástí bude spiroergometrický test do maxima, kineziologické vyšetření a základní laboratoř.
4) ECHO srdce.

Uchazeč je povinen absolvovat odborná vyšetření a předložit jejich výsledky před uzavřením smluvního vztahu. Rozsah vyšetření může být upraven dle sportovních aktivit uchazeče. Požadujeme, aby vyšetření nebyla starší jednoho měsíce.


Doporučená zdravotní zařízení:

 • Klinika sportovní medicíny Ostrava, tel. 605 799 462
 • Kardiologické a diagnostické centrum Mohelnice, tel. 777 301 813
 • Klinika tělovýchovného lékařství FN Olomouc, tel. 588 443 587, 588 443 590
 • Institut sportovního lékařství a.s. v Praze, www.sportovnilekarstvi.cz 
 • další kontaktní pracoviště lze najít na www.cstl.cz (Česká společnost tělovýchovných pracovišť)

 

Výběr uchazečů a zveřejnění výsledků.

O celkovém výsledku výběrového řízení a přijetí uchazeče do Programu Talent budou uchazeči informováni osobně. Uzavření smluvního vztahu mezi uchazečem resp. zákonným zástupcem a Concept4sport proběhne následně na základě osobní dohody.
Seznam vybraných uchazečů do Programu Talent bude zveřejněn na internetových stránkách Concept4sport www.concept4sport.cz po ukončení výběrového řízení.

 

Dotazník uchazeče

Osobní údaje uchazeče
Identifikace sportu uchazeče
Další zájmové aktivity a úspěchy
Zdravotní stav uchazeče
Osobní údaje zákonného zástupce
Údaje dalších osob, pokud je považujete za nutné sdělit
Další údaje
Kontaktujte nás tel. +420 724 689 433 tř. Kosmunautů 1288/1,
779 00, Hodolany, Olomouc
Kontaktní formulář
Copyright Concept4sport 2013 Pectol